Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Pomorskiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej sp. z o.o.
13.11.2018 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych spółki Sklejka Orzechowo S.A.
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Wiceprezesa Zarządu ds.
operacyjnych spółki Sklejka Orzechowo S.A.
04.09.2018 więcej
Wiceprezes zarządu ds. handlowych - COBRABiD sp. z o.o. w Warszawie
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję wiceprezesa zarządu ds.
handlowych spółki Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABiD sp. z o.o. w
Warszawie.
20.08.2018 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Sklejka Orzechowo S.A.
Rada Nadzorcza Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie
podjęła decyzję o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego
na następujące stanowisko w Zarządzie Sklejka Orzechowo S.A.
02.08.2018 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna
Rada Nadzorcza Spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie
postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu.
19.07.2018 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne na funkcję Prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na
funkcję Prezesa Zarządu Spółki Międzynarodowa Korporacja
Gwarancyjna Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie
04.07.2018 więcej
Postępowanie kwalifikacyjne Sklejka Orzechowo S.A. - PREZES ZARZĄDU
Rada Nadzorcza Sklejka Orzechowo S.A. z siedzibą w Orzechowie
ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na
stanowisko:PREZESA ZARZĄDU.
02.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się